pl
+48 535 850 951
·
info@piontek.pl
·
Pon.-Pt. 09:00-17:00
pl
+48 535 850 951
·
info@piontek.pl
·
Pon.-Pt. 09:00-17:00

Zatrudnienie uchodźcy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

PRZEPISY

 

Ostanie zmiany przepisów tego dotyczących weszły w życie z końcem stycznia b.r. Jednak ze względu na wybuch wojny na Ukrainie zapowiedziane zostały dalsze prace legislacyjne, które będziemy monitorować. M.in. dlatego, że zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami zatrudnienie obywatela Ukrainy, który:

 

  • w ciągu ostatnich 12 miesięcy przepracował w Polsce 180 dni na podstawie oświadczenia z Urzędu Pracy,
  • lub będzie u danego pracodawcy pracował dłużej niż przez 180 dni w ciągu roku niż 6 miesięcy, to wówczas
  • zamiast do Urzędu Pracy konieczne byłoby wyrobienie zezwolenia na pracę typu A.

 

Biorąc pod uwagę, że większość uchodźców może nie posiadać kompletu potrzebnych dokumentów, a także w związku z tym, że procedura związana z wyrobieniem zezwolenia na pracę typu A zajmuje około miesiąca, a szereg firm wyraża gotowość do zatrudnienia uchodźców w trybie natychmiastowym, do czasu wprowadzenia ogólnego zezwolenia na pracę dla uchodźców z Ukrainy (i ewentualnie państw trzecich) warto rozważyć zatrudnianie na podstawie „Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi”.

 

OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

 

Oświadczenie wraz z dokumentami (PSZ-OPWP) składa się za pośrednictwem portalu praca.gov.pl pod tym adresem: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=CUDZOZIEMIEC_OPWPC

Podpisanie umowy z cudzoziemcem możliwe jest dopiero po wpisaniu „oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi” do Ewidencji w Urzędzie Pracy. Zawierana umowa o pracę lub umowa zlecenia, winna być zgodna z informacjami podanymi do Urzędu Pracy. Zgodnie ze składanymi deklaracjami, wpisy mają być dokonywane bez zbędnej zwłoki.

 

Formułę pomostową do pomocy bieżącej dla uchodźców, w okresie między złożeniem oświadczenia do urzędu, a wpisaniem do ewidencji, może stanowić umowa cywilno-prawna i wypłata zaliczkowa do rozliczenia (lub nie) w późniejszym terminie. Do tej pory PUP i US patrzyły się na tego rodzaju dokumenty sceptycznie, ale w obecnej sytuacji powinno to być akceptowalne. W razie potrzeby pracodawca powinien jednak zasięgnąć opinii doradcy podatkowego.

 

ZGŁOSZENIE PO UZYSKANIU WPISU DO EWIDENCJI

 

W terminie 7 dni od podpisania umowy pracodawca powinien zgłosić pracownika z Ukrainy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponieważ trudno powiedzieć jak długo wojna będzie trwać, warto wystąpić o nadanie numeru NIP (planowana specustawa  może wprowadzić w to miejsce tymczasowy numer PESEL). Pracownik może również potrzebować pomocy z zapisaniem do przychodni i wyborem lekarza rodzinnego dla niego i dzieci. Należy również pomóc z założeniem konta w polskim banku, co ułatwi całość rozliczeń. To ostatnie, tym bardziej że pojawiają się już pierwsze informacje o problemach z dostępem do środków zgromadzonych na kontach zagranicznych i należy wyrazić obawę, że problemy te będą się jedynie nasilać.

 

Dokumenty składane za pośrednictwem portalu praca.gov.pl można podpisywać za pomocą ePUAP lub podpisu elektronicznego. Dokumenty PDF (załączniki), które pracodawca składa elektronicznie można, albo poświadczyć u notariusza, albo podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisywać pod tym adresem z wykorzystaniem podpisu zaufanego: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany . Załączniki PDF należy podpisać jeszcze przed rozpoczęciem procedury składania wniosku, co pozwoli na ich natychmiastowe dołączenie.

O zmianach w prawie będziemy informować na bieżąco.

 

 

Photo by Alice Kotlyarenko on Unsplash

Related Posts

Nasz serwis www ma określone zasady. Klikając przycisk "Akceptuję" lub kontynuując przeglądanie serwisu, akceptujesz je. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close