plen
+48 535 850 951
·
info@piontek.pl
·
Pon.-Pt. 09:00-17:00
plen
+48 535 850 951
·
info@piontek.pl
·
Pon.-Pt. 09:00-17:00

O kancelarii

 

Działamy na rynku usług prawnych pod wspólną firmą od 1988 r.

Przez pierwsze dziesięć lat świadczyliśmy nasze usługi jako „UNI-EXPERT” Sp. z o.o. – Zespół Konsultantów Prawnych i Gospodarczych Uniwersytetu Warszawskiego, zawiązany przez grono pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UW, adwokatów i radców prawnych oraz z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Zmiana wymagań ustawowych o wykonywaniu zawodów adwokata i radcy prawnego sprawiła, że prawnicy z UNI-EXPERT stworzyli odrębny zespół jako Kancelaria Prawnicza o statusie spółki komandytowej, przekształcony następnie w Kancelarię Prawniczą Marcin Piontek.

Obecnie Kancelaria nasza specjalizuje się w pomocy prawnej z zakresu prawa handlowego i cywilnego na rzecz podmiotów korporacyjnych oraz osób fizycznych, w arbitrażu handlowym oraz w rozwiązywaniu sporów inwestycyjnych, w prawie stowarzyszeniowym jak też w dziedzinach pokrewnych ze stosunkami pracowniczymi i świadczeniem usług za granicą włącznie. Nasze usługi prawne oferujemy także w zakresie korzystania szeroko rozumianego prawa wspólnotowego.

Kancelaria zajmuje się również sprawami cywilnymi, w tym sprawami z prawa pracy. W zakresie prawa rodzinnego współpracujemy m.in. z Narodowym Centrum Ojcostwa w postępowaniach o kontakty z dziećmi. 
Świadczymy pomoc prawną w językach obcych: angielskim, niemieckim oraz francuskim i hiszpańskim, a także w rosyjskim; w tym ostatnim wypadku tylko w formie ustnej.

W ramach działalności PRO BONO wspieramy m.in.:

Narodowe Centrum Ojcostwa, które za cel statutowy stawia sobie m.in. walkę z patologiami życia rodzinnego i traktowaniem dzieci przez sądownictwo rodzinne i urzędy państwowe jako własność wyłącznie jednego rodzica, a tym samym odseparowaniem ojców od dzieci już na etapie procesów rozwodowych; dążenia ojców, pozbawionych przez sądy rodzinne dzieci, do przywrócenia równego traktowania jako pełnoprawnego rodzica, mającego taki sam wpływ na wychowanie dziecka jak matka; walkę o równouprawnienie mężczyzn-ojców w sądach rodzinnych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych i urzędach państwowych; walkę o równe prawa dziecka zarówno do matki, jak i do ojca.

ARSENAŁ – stowarzyszenie miłośników historii dawnych wojsk polskich, kultywującym tradycje dawnej broni i barwy, a w szczególności wybranych oddziałów Rzeczpospolitej z lat 1717-1831, którego celem jest: wychowanie obywatelskie, kultywowanie tradycji formacji wojsk polskich, promowanie narodowej historii i tradycji, pogłębianie ogólnej i specjalistycznej wiedzy historycznej.

 

Nasz dorobek

Od zarania lat siedemdziesiątych komplementariusze naszej Kancelarii parali się doradztwem na rzecz central handlu zagranicznego oraz dużych przedsiębiorstw jak Huta Stalowa Wola, Bumar, Budimex, Dromex, Rolimpex, Universal, Impexmetal czy Polimex- Cekop. Od czasu zawiązania UNI-EXPERT obsługiwaliśmy znane krajowe i międzynarodowe firmy produkcyjne, usługowe oraz ubezpieczeniowe z siedzibą w Polsce bądź inwestujące w Polsce. Przez cztery lata byliśmy oficjalnym doradcą prawnym Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad i przez wiele lat doradcą PHIZ. Nasze wystąpienia odszkodowawcze z tytułu strat poniesionych przez szereg dużych firm polskich w wyniku „wojny w Zatoce” w korespondencji z MHZiGM uznane zostały oficjalnie przez Komisję Kompensacyjną ONZ za „wzorowe” w skali międzynarodowej.

W różnych okresach naszej zorganizowanej obecności na rynku usług prawnych uczestniczyliśmy w tworzeniu funduszy inwestycyjnych oraz otwartych funduszy emerytalnych w Polsce oraz szeregu dużych przedsięwzięć inwestycyjnych w innych sektorach gospodarki. Jesteśmy autorami raportów analityczno-wdrożeniowych o dostosowaniu prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej w zakresie prawa bankowego, prawa dewizowego i prawa papierów wartościowych oraz prawa celnego i swobody przepływu towarów, prawa energetycznego, telekomunikacyjnego, prawa lotniczego, jak też konkurencji w bankowości i transporcie. Obsługiwaliśmy wdrażanie szeregu programów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw w zakresie polskiego i europejskiego prawa konkurencji oraz występujemy w arbitrażu handlowym w Polsce i za granicą jak również w postępowaniu skargowym przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Poznaj nasz zespół

Prawnicy wiodący

Marcin Piontek - radca prawny

Marcin Piontek

Radca prawny
Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

    Nasz serwis www ma określone zasady. Klikając przycisk "Akceptuję" lub kontynuując przeglądanie serwisu, akceptujesz je. Więcej informacji

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close