Przemoc domowa dotyka również mężczyzn.

W artykule p. Maji Narbutt, pt. „Słaba płeć bije mocno. Mężczyźni inkasują ciosy i się wstydzą. Bo jak właściwie ma się zachować mąż, którego pobiła żona?” zamieszczonym w Uważam Rze o swoich doświadczeniach zawodowych mówi nasza wspólniczka, radca prawny Katarzyna Banasik: „– Klienci czasem przesyłają mi swoje zdjęcia. Widzę przeoraną paznokciami twarz i szyję, długie…

Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca i Dziecka z Ministrem Sprawiedliwości 2 lipca 2010r

  Ze strony MS udział w spotkaniu wzięli: Minister Sprawiedliwości Pan Krzysztof Kwiatkowski, Podsekretarze Stanu Panowie Igor Dzialuk i Zbigniew Wrona, Dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego sędzia Jan Bołonkowski, zca Dyrektora Departamentu Praw Człowieka Pani Marzena Kruk oraz sędzia Paweł Jaros /były Rzecznik Praw Dziecka/, Naczelnik Wydziału Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Departamencie Sądów Powszechnych sędzia Jolanta…

Separacja od dzieci

  Dziennik rzeczpospolita zamieszcza artykuł p. Marka Domagalskiego pod tytułem: Rozwód nie musi się wiązać z separacją od dzieci: „Nasze prawo odstaje znacząco od zachodnich regulacji, posługuje się ogólnymi pojęciami: piecza, opieka, kontakt. Tymczasem decydujące jest miejsce zamieszkania dziecka. Jeżeli nawet rodzice dogadają się co do kontaktów, a sąd porozumienie zatwierdzi, to jeśli matka zabierze…

Rozporządzenie Rady (WE) w sprawie zobowiązań alimentacyjnych

  Stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych, począwszy od czerwca 2011 roku orzeczenia, ugody oraz inne dokumenty urzędowe dotyczące alimentów będą uznawane w krajach członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności dodatkowego postępowania i bez…

Kontakt z dzieckiem

Dziennik Gazeta Prawna zamieszcza wystąpienie adw. Rafała Wąworka w sprawie kar za ograniczanie kontaktów z dzieckiem: Za utrudnianie kontaktów z dzieckiem sąd będzie mógł zasądzić od rodzica tzw. kwotę przymusową. Nie będzie to zwyczajna grzywna, ale swego rodzaju zadośćuczynienie dla drugiego rodzica. Takie zmiany niesie nowela  kodeksu postępowania cywilnego, którą Sejm wczoraj uchwalił, a która…