Zespół

 

Marcin Piontek

Marcin Piontek, radca prawny, komandytariusz. Praktyki zagraniczne m.in. w firmach prawniczych Taylor Vinters Solicitors (Cambridge), Atkin Chambers oraz Grays Inn (London); szkolenie przy Komisji Europejskiej w Brukseli z zakresu funduszy strukturalnych. Specjalista prawa korporacyjnego i cywilnego oraz transakcji w handlu elektronicznym. W różnych okresach świadczył usługi prawne m.in. na rzecz takich firm jak Dow Chemical, Alliance Capital, Norwich Union, British Telecom, General Electric; stały doradca prawny w Business Center Club, świadczy pomoc prawną na rzecz szeregu firm krajowych i zagranicznych w Polsce.

 

 

Rafał Wąworek

Rafał Wąworek, adwokat, komandytariusz o rozległym doświadczeniu w obsłudze prawnej, w tym sądowej na rzecz osób fizycznych i prawnych. Świadczy pomoc prawną m.in. na rzecz szeregu firm zagranicznych w tym hiszpańskich, belgijskich i francuskich, a także krajowych w szerokim zakresie stosunków handlowych i cywilno-prawnych, jak też prawa własności intelektualnej. W przeszłym doświadczeniu zawodowym ma m.in. pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz jako korespondent prasy hiszpańskiej w Polsce.

 

 

Katarzyna Banasik

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (1999-2004) oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim (2004-2005), stypendystka Uniwersytetu Ernst Moritz Arntd Universität w Greifswaldzie (2003) ; posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte we współpracy z podmiotami gospodarczymi, działającymi w różnych sektorach gospodarki; uczestniczy w stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców, jak również świadczy pomoc prawną w rozwiązywaniu spraw doraźnych; specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa cywilnego, handlowego, a także prawa rodzinnego i majątkowego, w tym w zakresie mediacji w konfliktach rodzinnych.

Adwokaci i radcowie prawni

Andrzej W. Wiśniewski

dr nauk prawnych, st. wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UW w Zakładzie Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego, radca prawny, komplementariusz. Specjalista prawa handlowego i kontraktów międzynarodowych, arbiter i wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy PKPP „Lewiatan”, na oficjalnej liście arbitrów Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Handlowej w Wiedniu. Między innymi z ramienia Krajowej Izby Radców Prawnych, członek zespołu prawa spółek działającej przy CCBE w Brukseli. W przeszłości m.in. wicedyrektor Centrum Informacji i Usług Prawnych PIHZ, w latach 1979-1984, kierownik zespołu radców prawnych „BUMAR”; 1984-1986, doradca prawny „UNIVERSAL”, Huty Stalowa Wola i innych. Aktualnie arbiter w licznych sporach handlowych z udziałem firm polskich i obcych, świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorstw w szerokim spektrum stosunków korporacyjnych oraz kontraktów.

Partnerzy i pracownicy

Kancelaria nasza współpracuje także z gronem wybitnych specjalistów prawnych ze środowiska Wydziału Prawa i Administracji UW w zależności od szczególnych potrzeb wynikających z zadań powierzanych nam do wykonania. Dla większych i bardziej złożonych przedsięwzięć tworzymy odpowiednio wyprofilowane pod względem wiedzy i umiejętności zespoły robocze z udziałem sprawdzonych specjalistów prawnych z zewnątrz.

Zespół komplementariuszy i komandytariuszy wspierają pracownicy etatowi , aplikanci i praktykanci tworzący pomocniczy personel prawniczy Kancelarii oraz personel administracyjno-techniczny.