Blog mobilny prawnik

  • O potrzebie zasadniczej reformy polskiego prawa spółek – Dr hab. Adam Opalski

    Od wejścia w życie kodeksu spółek handlowych minęło siedem lat. Czy uzasadniony jest zatem postulat przeprowadzenia zasadniczej reformy polskiego prawa spółek? Za realizacją takiego postulatu mogą przemawiać jedynie doniosłe względy. Akty prawne rengi kodeksowej powinna bowiem w założeniu charakteryzować stabilność. Uchwalenie kodeksu jest traktowane jako zakończenie ważnego etapu prac zmierzających do uporządkowania na wiele lat […]

  • Stan prywatnego prawa gospodarczego a optymalna wizja kodeksu cywilnego, zagadnienia podmiotowe – Dr Andrzej W. Wiśniewski

    Regulacja podstawowych pojęć prawa gospodarczego w kodeksie cywilnym ma charakter wtórny, jest niepełna, powierzchowna i niespójna. Trudno w jego przepisach dostrzec klarowną koncepcję wyodrębnienia profesjonalnego obrotu gospodarczego. Także regulacje dotyczące transakcji gospodarczych są wciąż niekompletne. Konstatacja, że „wydaje się, iż Polska dysponuje współcześnie dość nowoczesnym i przystosowanym do potrzeb gospodarki rynkowej systemem prawa cywilnego” , […]

  • Incydentalne nowelizacje psują prawo spółek – Dr Andrzej W. Wiśniewski

    Propozycje nowelizacji kodeksu spółek handlowych – zarówno projekt rządowy, jak i poselski – mają kilka kardynalnych wad. Nie tylko rozbijają system, ale co gorsza, zamiast coraz lepiej chronić obrót gospodarczy, stanowią zagrożenie dla otoczenia biznesowego spółek. Niepokojących wydaje się kilka kwestii. Zwolnienie na przykład spółki cywilnej z obowiązku przekształcenia się w jawną, gdy zacznie prowadzić […]

12