Decorative Scales of Justice in the Courtroom

Rozporządzenie Rady (WE) w sprawie zobowiązań alimentacyjnych

 

Stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych, począwszy od czerwca 2011 roku orzeczenia, ugody oraz inne dokumenty urzędowe dotyczące alimentów będą uznawane w krajach członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności dodatkowego postępowania i bez możliwości sprzeciwienia się ich uznaniu. Sposób zaimplementowania przepisów na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego rodzi ożywioną dyskusję w środowisku prawniczym, jak też pośród organizacji pozarządowych, które wskazują, że obok korzyści, za rozporządzeniem idzie również zagrożenie nierównoprawnym traktowaniem stron.

Jak podnosi adw. Rafał Wąworek:
„Przy tych masowych migracjach może dochodzić do sytuacji, że kobieta (bo one w 95 proc. domagają się alimentów) uzyska za granicą korzystniejszy wyrok, niż ma w Polsce, a pozwany (w 95 proc. mężczyźni) zostanie pozbawiony narzędzi obrony. Dodam, że przyzwyczajeni jesteśmy w Polsce do stosunkowo niskich alimentów, chociaż w Warszawie nie schodzą poniżej 700 zł. Na Zachodzie jednak, np. w Niemczech, są znacznie wyższe. Nikogo nie dziwią alimenty opiewające na 1000 euro.”

Szersza informacja o głosach w dyskusji na stronach Rzeczpospolitej.