Parents swear, and children suffer

Kontakt z dzieckiem

Dziennik Gazeta Prawna zamieszcza wystąpienie adw. Rafała Wąworka w sprawie kar za ograniczanie kontaktów z dzieckiem:

Za utrudnianie kontaktów z dzieckiem sąd będzie mógł zasądzić od rodzica tzw. kwotę przymusową. Nie będzie to zwyczajna grzywna, ale swego rodzaju zadośćuczynienie dla drugiego rodzica. Takie zmiany niesie nowela  kodeksu postępowania cywilnego, którą Sejm wczoraj uchwalił, a która jest kompilacją projektów rządowego i komisji „Przyjazne państwo”. Nowe rygory obejmą każdą osobę, pod której pieczą jest dziecko, jeśli nie wykonuje  ustaleń orzeczenia albo ugody co do kontaktów z dzieckiem. Wymierzanie owego zadośćuczynienia  ma być dwuetapowe: najpierw sąd określi kwotę na wypadek nierespektowania zasad kontaktów z dzieckiem, a jeśli zostaną naruszone, nakaże zapłatę  tej kwoty pomnożonej przez liczbę naruszeń. Kara powinna uwzględniać sytuację majątkową osoby zobowiązanej. – To kuriozalne ograniczenie. Oznacza, że matka wykazująca niskie dochody (bo o nią zwykle chodzi) nie będzie w praktyce podlegała karze za utrudnianie kontaktów – wskazuje adwokat Rafał Wąworek.