Rechtsfragen & Rechtsberatung

Propozycje zmian do procedury karnej

Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia zaproponowali w swym projekcie zmian procedury karnej wprowadzenie przepisu, w myśl którego strony powinny być obecne podczas ogłoszenia wyroku. Propozycja ta spotkała się z szeroką krytyką adwokatów, którzy podnoszą, że Powaga sądu ważna, ale sprawność ważniejsza. Jak podnosi adwokat Rafał Wąworek:

„Może w mieście powiatowym, gdzie jest jeden mały sąd, adwokat da radę stawiać się na każdy wyrok, ale np. w Warszawie, gdzie pełnomocnik musi przemieszczać się z sądu z jednego krańca miasta na drugi, taki wymóg znacznie utrudni obronę klientów.”

Pełna informacja na stronach dziennika Rzeczpospolita.