O potrzebie zasadniczej reformy polskiego prawa spółek – Dr hab. Adam Opalski

Od wejścia w życie kodeksu spółek handlowych minęło siedem lat. Czy uzasadniony jest zatem postulat przeprowadzenia zasadniczej reformy polskiego prawa spółek?

Za realizacją takiego postulatu mogą przemawiać jedynie doniosłe względy. Akty prawne rengi kodeksowej powinna bowiem w założeniu charakteryzować stabilność. Uchwalenie kodeksu jest traktowane jako zakończenie ważnego etapu prac zmierzających do uporządkowania na wiele lat podstawowych konstrukcji prawnych wyznaczających ramy funkcjonowania w danej dziedzinie prawa. Każdy kodeks jest sui generis „konstytucją”, na której zbudowany jest system prawa.

Stabilność prawa nie powinna być traktowana jako wartość sama w sobie. Argument o potrzebie zachowania stabilności prawa traci na znaczeniu, jeżeli oznacza utrzymywanie przestarzałych i mało efektywnych rozwiązań. Nie ma praw niezmiennych. Dotyczy to także aktów najwyższej rangi. Wartością jest dobre, stabilne prawo.

Pełny tekst w Przegląd prawa handlowego – czerwiec 2008