Blog

  • Rechtsfragen & Rechtsberatung

    Propozycje zmian do procedury karnej

    Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia zaproponowali w swym projekcie zmian procedury karnej wprowadzenie przepisu, w myśl którego strony powinny być obecne podczas ogłoszenia wyroku. Propozycja ta spotkała się z szeroką krytyką adwokatów, którzy podnoszą, że Powaga sądu ważna, ale sprawność ważniejsza. Jak podnosi adwokat Rafał Wąworek: „Może w mieście powiatowym, gdzie jest jeden mały sąd, […]

  • Parents swear, and children suffer

    Kontakt z dzieckiem

    Dziennik Gazeta Prawna zamieszcza wystąpienie adw. Rafała Wąworka w sprawie kar za ograniczanie kontaktów z dzieckiem: Za utrudnianie kontaktów z dzieckiem sąd będzie mógł zasądzić od rodzica tzw. kwotę przymusową. Nie będzie to zwyczajna grzywna, ale swego rodzaju zadośćuczynienie dla drugiego rodzica. Takie zmiany niesie nowela  kodeksu postępowania cywilnego, którą Sejm wczoraj uchwalił, a która […]