Blog

 • Stan prywatnego prawa gospodarczego a optymalna wizja kodeksu cywilnego, zagadnienia podmiotowe – Dr Andrzej W. Wiśniewski

  Regulacja podstawowych pojęć prawa gospodarczego w kodeksie cywilnym ma charakter wtórny, jest niepełna, powierzchowna i niespójna. Trudno w jego przepisach dostrzec klarowną koncepcję wyodrębnienia profesjonalnego obrotu gospodarczego. Także regulacje dotyczące transakcji gospodarczych są wciąż niekompletne. Konstatacja, że „wydaje się, iż Polska dysponuje współcześnie dość nowoczesnym i przystosowanym do potrzeb gospodarki rynkowej systemem prawa cywilnego” , […]

 • Incydentalne nowelizacje psują prawo spółek – Dr Andrzej W. Wiśniewski

  Propozycje nowelizacji kodeksu spółek handlowych – zarówno projekt rządowy, jak i poselski – mają kilka kardynalnych wad. Nie tylko rozbijają system, ale co gorsza, zamiast coraz lepiej chronić obrót gospodarczy, stanowią zagrożenie dla otoczenia biznesowego spółek. Niepokojących wydaje się kilka kwestii. Zwolnienie na przykład spółki cywilnej z obowiązku przekształcenia się w jawną, gdy zacznie prowadzić […]

 • Polish parliament.

  Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca i Dziecka z Ministrem Sprawiedliwości 2 lipca 2010r

    Ze strony MS udział w spotkaniu wzięli: Minister Sprawiedliwości Pan Krzysztof Kwiatkowski, Podsekretarze Stanu Panowie Igor Dzialuk i Zbigniew Wrona, Dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego sędzia Jan Bołonkowski, zca Dyrektora Departamentu Praw Człowieka Pani Marzena Kruk oraz sędzia Paweł Jaros /były Rzecznik Praw Dziecka/, Naczelnik Wydziału Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Departamencie Sądów Powszechnych sędzia Jolanta […]