ACTA conception texts

QUO VADIS EUROPO IV

Mamy przyjemność zaprosić na:

Międzynarodową konferencję naukową

zorganizowaną pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych

QUO VADIS EUROPO IV:

10 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

 

dnia 25 kwietnia 2014 roku

 

w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

 

współorganizowana z:

 

Kancelarią Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Kancelarią Piontek i Wspólnicy

Kancelarią Wardyński i Wspólnicy

Kancelarią Allen & Overy

Kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy

 

Program konferencji

Część I

Unia od 15 do 28 państw – wyzwania wzrostu /

Jednostka w Unii Europejskiej / Społeczny wymiar UE

 

Od godz. 9:00 – rejestracja uczestników

9:30 Otwarcie konferencji

prof. dr hab. Krzysztof Rączka, Dziekan WPiA UW

prof. dr hab. Jerzy Poczobut, Dyrektor Instytutu Prawa Międzynarodowego WPiA UW

9:40 Wprowadzenie do konferencji  – prof. dr hab. Artur Nowak-Far, MSZ

9:50 Wspomnienie o Profesorze Eugeniuszu Piontku – doc.dr Rudolf Ostrihansky, Katedra Prawa Europejskiego UW, kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

 

I panel, godz. 10:10 – 11:40

Prowadzenie –prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska

 

prof. Rainer Arnold, Universität Regensburg/RA, dr. Manuel Strunz, Regensburg, Constitutionalism in Europe: the Convergence of Constitutional Culture

prof. Artur Nowak-Far, Podsekretarz Stanu, Ministetwo Spraw Zagranicznych, Polska a mechanizmy Unii Gospodarczej i Walutowej

dr Adam Łazowski, University of Westminster,Europa rożnych prędkości: panaceum, czy zagrozenie dla integracji europejskiej

mec. Tomasz Wardyński, kancelariaWardyński i Wspólnicy, Wpływ integracji europejskiej na zawody prawnicze/Rola adwokatury w integrującej sie Europie

– Dyskusja

11:40-12:00 – przerwa

II panel, godz. 12:00 – 13:30

Prowadzenie– dr hab. Anna Zawidzka-Łojek

 

prof. Takis Tridimas, King`s College London, General Principles of EU law: Who Needs them?

dr Patricia Conlan, University of Limerick, Citizenship of the European Union: from factor of production to citizen (of the Union)

dr Agata Capik, University of Luxembourg, Przełamane lody? – Dialog sędziów w europejskiej przestrzeni prawnej

mec. Marcin Piontek, Kancelaria Piontek i Wspólnicy, Wybrane aspekty prawne projektów opartych na wiedzy i innowacjach, w świetle praktyki oraz unormowań krajów członkowskich UE i USA

 

– Dyskusja

 

13:30-14:30  przerwa na lunch

Część II

Nowe tendencje w prawie konkurencji / Wymiar sprawiedliwości w UE

 

I panel, godz. 14:30-15:40

Prowadzenie – dr Marta Sendrowicz, doc.dr Rudolf Ostrihansky

dr Katarzyna Karasiewicz, Katedra Prawa Europejskiego, kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Projekt zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w świetle wyzwań praktyki prawa konkurencji

dyr Agnieszka Wasilewska, zastępczyni dyrektora Departamentu Prawnego UOKiK,Istytucja kar finansowych dla osób fizycznych w projekcie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Dominik Piejko, Departament Prawny UOKiK, Wybrane zagadnienia projektu zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

 

– Dyskusja

15:40-16:00 przerwa

 

 

 

 

II panel, godz. 16:00- 17:30

Prowadzenie – prof. dr hab. Robert Grzeszczak

dr Maciej Taborowski, Katedra Prawa Europejskiego, Granice wzajemnego zaufania państw członkowskich w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

dr Paweł Marcisz,Katedra Prawa Europejskiego, kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy, Orzeczenia uznawane na gruncie rozporządzenia 44/2001

 dr Piotr Bogdanowicz,Katedra Prawa Europejskiego, Pojęcie aktu regulacyjnego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

dr Przemysław Polański, Akademia Leona Koźmińskiego, W kierunku jednolitego rynku cyfrowego

– Dyskusja

Godz. 17:30 –  

Podsumowanie konferencji – prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska

 

  • Język konferencji: polski i angielski (organizatorzy zapewniają tłumaczenie)